Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Martincová
úvodSlužbyCenníkKontakt
 

Úvod

V advokátskej kancelárii poskytujem kompletné právne služby slovenskej aj zahraničnej klientele vo všetkých oblastiach práva Slovenskej republiky.

Poznajúc potreby klienta a slovenského právneho prostredia sa snažím nájsť pre každého klienta najefektívnejšie riešenie jeho problému.

Pri poskytovaní právnych služieb využívam skúsenosti zo svojej predchádzajúcej právnej praxe advokátskej a notárskej koncipientky a právničky spoločností zo skupiny PENTA Private Equity. Pôsobím ako vysokoškolský pedagóg.

Som zapísaná v zozname rozhodcov Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie - Komora pre rozhodovanie sporov z iných obchodnoprávnych a občianskoprávnych sporov.

Právne služby poskytujem aj v anglickom jazyku.

Advokátska kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom (ZEP), prostredníctvom ktorého sa výrazne znižujú niektoré poplatky (napr. obchodný register)  a zabezpečuje sa urýchlenie podania na súdy a štátne orgány.

 

 

JUDr. Zuzana Martincová

mobil: 0905 516 159
Fax: 00421 33 6402003
skype: zuzana.martincova3
e-mail: zuzana@martinec.sk 
Web: www.akmartincova.sk

kancelárie: Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok
doručovacia adresa: P.O.Box 131, 902 01 Pezinok

 

Copyright © 2010 Kaliant, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Change language: English Zvoľte jazyk: Slovenský